مقاله اثر انواع مالچ بر افزايش ظرفيت نگهداري آب خاک و عملکرد درختان پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر انواع مالچ بر افزايش ظرفيت نگهداري آب خاک و عملکرد درختان پسته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغات پسته
مقاله مالچ
مقاله شخم زدن
مقاله کاهش تبخير و ذخيره رطوبتي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي امير
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام نيا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان کرمان با متوسط بارندگي سالانه ۱۴۵ ميليمتر و متوسط تبخير از طشتک ساليانه ۳۰۰۰ ميلي متر داراي سطح زير کشت حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغات پسته است. به علت برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني و خشکسالي هاي پي در پي، ميزان متوسط افت سطح آب زيرزميني در اين استان حدود ۰٫۸ متر در سال برآورد شده است. لذا جهت حفظ منابع آبي موجود مي بايست راه کارهايي جهت افزايش بهره وري آب ارايه شوند. در اين راستا تحقيقي بر روي درختان پسته بارور در منطقه سيرجان به منظور تاثير انواع مختلف مالچ و شخم زدن در حفظ و نگهداري رطوبت در خاک و کاهش تبخير از سطح خاک اجرا گرديد. اين آزمايش در قالب طرح آماري بلوکهاي کاملا تصادفي به صورت اسپليت پلات با پنج تيمار اصلي: پوشش پلاستيک، شن، کاه و کلش، شخم بعد از آبياي و شاهد و شش تيمار فرعي عمق (۳۰-۰، ۶۰-۳۰، ۹۰-۶۰، ۱۲۰-۹۰، ۱۵۰-۱۲۰ و ۱۸۰-۱۵۰ سانتي متر) اندازه گيري رطوبت در سه تکرار اجرا شد. ميزان آب داده شده با در نظر گرفتن حقابه کشاورز در هر دور آبياري در کليه تيمارها بوسيله فلوم W.S.C کنترل و به طور يکسان اعمال شد. حجم آب داده شده به مزرعه به ازا يک هکتار در حدود ۵۰۰۰ متر مکعب در سال بود. همچنين، رطوبت خاک قبل و بعد از آبياري در فواصل زماني بين ۱۵ تا ۲۰ روز يکبار در کليه تيمارها توسط دستگاه Trime اندازه گيري شد. پس از تجزيه و تحليل داده هاي ميانگين رطوبت قبل از آبياري در اعماق مختلف خاک نتايج نشان داد که اثر مالچ در حفظ رطوبت خاک در سطح ۱ درصد و عمق در سطح ۵ درصد معني دار بوده است. همچنين، با توجه به نتايج مشخص گرديد که پوشش پلاستيک نسبت به ساير تيمارها رطوبت را براي يک مدت زمان طولاني تري در خاک حفظ مي نمايد، ليکن پوشش شن ساده ترين و کاربردي ترين شيوه جهت حفظ رطوبت مي باشد.