سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خدادوست – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
علیرضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یکی از دلایل کاربرد تیتانیم در صنایع دریایی مقاومت بخوردگی عالی آن در محیط اب دریا است و علت این مقاومت ایجاد فیلم اکسیدی نازک مقاوم، پایدار و چسبنده برروی این فلز می باشد بخاطر میل ترکیبی بالای تیتانیم با اکسیژن در اثر عملیات حرارتی تیتانیم لایه اکسیدی یاد شده رشد کرده و بنابرماهیت ترد آن می تواند منشا افت خواص مکانیکی و خوردگی تیتانیم گردد در پژوهش حاضر تاثیر لایه اکسیدی ایجاد شده طی اکسیداسیون اتمسفری در دمای ۸۰۰ درجه بر مقاومت بخوردگی تحت تنش SCC الیاژ Ti-4Al-2V در محیط کلریدی بکمک ازمایش کشش با نرخ کرنش اهسته مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشانداد که برخلاف مقاومت ذاتی این الیاژ به sCC در محیط کلریدی ایجاد لایه اکسیدی باعث افزایش حساسیت این الیاژ به SCC می گردد.