مقاله اثر اکتوميکوريز بر روي ميزان برخي عناصر معدني موجود در گياه پسته (احمد آقايي) تحت تيمار غلظت هاي متفاوت منيزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر اکتوميکوريز بر روي ميزان برخي عناصر معدني موجود در گياه پسته (احمد آقايي) تحت تيمار غلظت هاي متفاوت منيزيم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتو ميکوريز
مقاله غلظت عناصر معدني
مقاله پسته
مقاله تيمار منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سيرمندي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرد سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات متعددي براي ايجاد اکتوميکوريز در شرايط استريل و همچنين بررسي اثر اين سيستم همزيستي روي گياهان انجام شده است. با اين حال، تاکنون مطالعه اي که در آن گياهان پسته اکتوميکوريزي و بدون ميکوريز در معرض غلظت هاي متفاوت منيزيم قرار گرفته باشند، انجام نشده است. در اين تحقيق، گياهان اکتوميکوريزي با استفاده از قارچ Agaricus bisporus در شرايط استريل اکتوميکوريزي شدند و همراه با گياهان غير ميکوريزي استريل در ارلن تحت چهار تيمار سولفات منيزيم که با استفاده از محلول غذايي هوگلند با نصف غلظت تهيه شده بود رشد داده شدند. پس از برداشت گياهان غلظت کلسيم، منيزيم، فسفر، آهن، پتاسيم، سديم، روي، منگنز و مس در گياهان اندازه گيري شد. شدت ميکوريزي شدن در گياهان هنگامي که در معرض غلظت بالاي منيزيم قرار گرفتند افزايش يافت. غلظت عناصر معدني گفته شده در گياهان ميکوريزي و در غلظت هاي بالاي منيزيم نسبت به گياهان غير ميکوريزي بيشتر شد. با اين حال، اکتوميکوريز در غلظت هاي بالاي منيزيم از تجمع منيزيم زيادي در بخش هوايي جلوگيري نمود. نتايج حاصل در ارتباط با نقش اکتوميکوريز در تغذيه عناصر معدني در گياهان مورد بحث قرار گرفته است.