سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی حسن زاده تبریزی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد- سرامیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تر
احسان طاهری نساج – دانشیار گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشیار گروه مواد، دانشکده متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر ایتریا (Y2O3) بر خواص سینترینگ و ریز ساختار نانو پودر آلومینا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نانو پودر آلومینا به روش سل- ژل و با استفاده از نمک کلرید آلومینیوم، پودر آلومینیوم و اسید کلریدریک سنتز شد به این صورت که پس از مخلوط کردن مواد اولیه سل تشکیل شده و سس با گذشت زمان سل به ژل تبدیل شد. برای بررسی اثر ایتریا، اکسید ایتریم به سل اضافه گردید. ژل تولید شده خنک و کلسینه شده و سپس در درجه حرارت های مختلف سینتر شدو نتایج نشان می دهد با افزایش مقدار ایتریا انقباض خطی نمونه ها کاهش یافته و سینترینگ به تعویض می افتد. آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) نشان می دهد با افزایش دما ایتریم با آلومینا واکنش داده و تشکیل ایتریم آلومینیوم گارنت می دهد. نتایج حاکی از آن است که پودر تولیدی توسط این روش به طور متوسط ۹۵ نانومتر می باشد که پس از سینتر در ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد رشد زیادی نشان می دهد اما با اضافه کردن ایتریا اندازه دانه ها ریزتر شده و در واقع ایتریا از رشد دانه های آلومینا جلوگیری می کند.