سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید امیرفخریان – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی پورمحمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله تابع موج یک کوارک را از طریق حل معادله دیراک برای یک سیستم سه ذره ای محاسبه کرده و پس از آن برخی از خواص استاتیکی پروتون از قبیل شعاع باری آن را به دست بیاوریم . سپس اثر ایزواسپین را به صورت یک عامل اختلالی در سیستم وارد کنیم و تغییرات خواص پروتون از قبیل شعاع باری و گشتاور مغناطیسی آن را بررسی نماییم