مقاله اثر باران اسيدي بر تحرک ژئوشيميايي عناصر کلسيم، منيزيم و مس در خاک هاي منطقه سرچشمه، استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر باران اسيدي بر تحرک ژئوشيميايي عناصر کلسيم، منيزيم و مس در خاک هاي منطقه سرچشمه، استان کرمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحرک ژئوشيميايي
مقاله باران اسيدي
مقاله شبيه سازي باران اسيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب پور جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرپور محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش اسيديته چندين مورد از بارندگي هاي سال ۸۴ و ۸۵ در مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان، وقوع بارشهاي اسيدي در اين مناطق را نشان داد که به نظر مي رسد علت آن خروج حجم زياد گاز SO2 از دودکشهاي کارخانه ذوب باشد. جهت بررسي اثر اين بارش ها بر تحرک سه عنصر مغذي کلسيم، منيزيم و مس در خاک هاي منطقه که اغلب آنها از نوع خاک هاي نابالغ مي باشند، عمليات آزمايشگاهي شبيه سازي باران اسيدي (SAR) بر روي ستونهاي دست نخورده خاک ۵۰) سانتيمتر طول و ۶٫۱ سانتي متر قطر) با محلول هاي اسيدي با pH=5.6، ۴٫۱ و ۳٫۱ صورت گرفت. ميانگين بارندگي منطقه (۳۷۰ mm) به مدت ۳۱ روز بر روي ۱۲ ستون خاک برداشت شده از ۴ ايستگاه اطراف کارخانه ريخته شد. محلول زهکش شده از انتهاي ستون هاي خاک جمع آوري و مورد تجزيه شيميايي قرار گرفت و مقدار عناصر مورد نظر در آن تعيين گرديد. همچنين مقدار فلزات مذکور در فرم تبادلي، محلول و قابل جذب و نيز اسيديته، ظرفيت تبادل کاتيوني و مقدار آهک خاکي در ۳ عمق ۰-۱۵، ۱۵-۳۰ و ۳۰-۵۰ سانتيمتر مورد سنجش قرار گرفت و با مقدار اين پارامترها قبل از عمليات شبيه سازي مقايسه گرديد. نتايج حاصل نشان داد که مقدار نسبتا زياد آهک موجود در خاکهاي منطقه اثر بارشهاي اسيدي را کاهش مي دهد. با اين وجود بارانهاي اسيدي علاوه بر شستن بخشي از اين عناصر، مقادير کلسيم و منيزيم تبادلي را کاهش مي دهند، در حاليکه موجب افزايش فرم محلول اين فلزات مي گردند. همچنين مشخص گرديد که قابل جذب عنصر مس در خاکهاي مورد آزمايش در نتيجه تاثير بارانهاي اسيدي افزايش مي يابد. ميزان افزايش يا کاهش فلزات بررسي شده با شدت اسيديته بارشها نسبت مستقيم دارد.