مقاله اثر بار آلي در تصفيه فاضلاب حاوي شير به روش راکتور ناپيوسته متوالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر بار آلي در تصفيه فاضلاب حاوي شير به روش راکتور ناپيوسته متوالي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور ناپيوسته با عمليات متوالي
مقاله فاضلاب شير
مقاله بار آلي بالا
مقاله تصفيه بيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آبادي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق چهار راکتور ناپيوسته متوالي با شرايط عملياتي يکسان براي تصفيه فاضلاب شير با بار آلودگي مختلف به صورت هوازي مورد بررسي قرار گرفت. راکتورها به شکل استوانه اي از جنس پلکسي گلاس بودند که به مدت ۵۶ روز (۲۱ روز سازگاري لجن و ۳۵ روز ثبت نتايج) مورد بررسي قرار گرفتند. حجم مفيد راکتورها ۵٫۵ ليتر، دبي فاضلاب ورودي ۳٫۵ ليتر و زمان ماند لجن ۱۰ روز بود. متوسط بازدهي حذف COD براي راکتورهاي R1، R2، R3 و R4 با متوسط بار آلي ورودي ۶۳۳، ۹۲۹، ۱۹۱۵ و ۳۲۶۱ گرم COD بر مترمکعب در روز به ترتيب برابر ۹۵، ۹۶، ۹۵ و ۸۲ درصد به دست آمد. در همه راکتورها ميزان کدورت، مطابق استاندارد آيين نامه محيط زيست ايران يعني ۵۰NTU بود و فقط در راکتور R4 اين مقدار به ۲۷۰NTU رسيد. به علاوه، متوسط شاخص حجمي لجن براي راکتورهاي R1، R2 و R3 کمتر از ۶۷ ميلي ليتر در هر گرم مشاهده شد. بر اساس نتايج به دست آمده روند کلي تغييرات بازدهي COD در مقابل بار آلي ورودي، يک نرخ نزولي با ضريب همبستگي ۰٫۸(R2) نشان مي دهد.