مقاله اثر بازدارندگي عصاره تعدادي از گياهان بر رشد ميسليومي قارچ هاي Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسيدگي ريشه چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر بازدارندگي عصاره تعدادي از گياهان بر رشد ميسليومي قارچ هاي Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسيدگي ريشه چغندرقند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله ديسک کاغذي
مقاله عصاره گياهي
مقاله عوامل پوسيدگي ريشه
مقاله قارچ ايستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد صحبت
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سيدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، به منظور يافتن عصاره هاي موثر ضدقارچي، عصاره ي ۱۸ گونه گياهي با استفاده از حلال هاي آب مقطر استريل، متانول، اتانول، کلروفرم و استن استخراج و اثر ضد قارچي آن ها روي دو گونهRhizoctonia solani  و Phytophthora drechsleri – از عوامل پوسيدگي ريشه چغندرقند – بررسي شد. ارزيابي اثر ضد قارچي عصاره هاي گياهي در شرايط آزمايشگاهي و بر اساس روش ديسک کاغذي انجام شد. نتايج حاصل از بررسي فعاليت ضدقارچي مقادير مختلف عصاره ها نشان داد تعدادي از عصاره هاي گياهي، اثر بازدارندگي (قارچ ايستايي) بسيار خوبي بر رشد قارچ هاي مورد بررسي اين مطالعه دارند. بيش ترين اثر ضد قارچي مربوط به آويشن شيرازي، زنيان و کاج بود که حتي در مقدار يک ميلي گرم بر ديسك كاغذي از خود اثر بازدارندگي نشان دادند. نتايج اين مطالعه بيان گر پتانسيل بالاي عصاره‏هاي گياهي در مهار عوامل بيماري زاي گياهي است.