سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
حمید مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

در بسیاری از ساختمانهای مدرن و بزرگ جهت اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی و تهویه، کانالها و لوله های بسیاری را از زیر سقف عبور می دهند. دراغلب موارد این کانالها و لوله ها از زیر تیرهای بتن آرمه عبور داده می شوند و جهت زیبا سازی نما از سقف کاذب استفاده می کنند . این امر سبب ازبین رفتن فضای زیادی در بالای سقف کاذب می شود ، اگر بتوان به طریقی لوله ها وکانالها را از داخل جان تیرهای بتن آرمه عبور داد تا حدود زیادی فضای مرده بالای سقف کاذب کاهش یافته و در نهایت به کاهش ارتفاع ساختمان می انجامد ، از طرفی ایجاد بازشو درجان تیرها ، سبب کاهش چشمگیری در مقاومت و قابلیت باربری و خدمت پذیری آنها خواهد شد، به گونه ای که آزمایشات انجام شده توسط Anant Wisuttipat نشان می دهد، ایجاد بازشو در تیرهای بتن آرمه ، بسته به اندازه و محل بازشو ، سبب کاهش مقاومت آنها بین ۸ درصد تا ۴۹ در صد خواهد شد، همچنین بر اساس ۹۵ – ACI318 ، این کاهش مقاومت بین ٢ درصد تا ۴٧ در صد میباشد[ ١] . هدف از این مقاله بررسی تاثیر بازشو بر رفتارغیر خطی و مقاومت خمشی و برشی تیرهای بتن آرمه و همچنین تعیین ابعاد بحرانی و محل بحرانی بازشو و در نهایت ارائه راهکاری جهت مقاوم سازی اینگونه تیرها و استفاده از قفسه آرماتور مورب در این تیرها می باشد .