سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد مرزبان راد – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر سابوته – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از اهداف در سیستم ترمز ضد قفل جلوگیری از قفل شدن چرخ است که این خواسته با هزینه کمی قابل حصول است. هدف دیگر سیستم که کنترل میزان لغزش تایر است دارای پیچیدگی زیاد و هزینه بیشتری است. اثر کنترل بازه لغزش تایر بر عملکرد سیستم دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. با بکارگیری یک کنترلر قانون مدار برای کنترل لغزش و شبیه سازی سیستم، نتایج عددی بدست آمده مورد مقایسه قرارگرفته است. کنترل دقیق بازه لغزش موجب بهبود عملکرد سیستم درترمز گیری و افزایش نیروی عرضی دراختیار و درنتیجه پایداری جهتی بیشتر گردیده است.