سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احسان روزمه – گروه فیزیک ,دانشگاه کاشان, کاشان
محمد مهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگ ه شهید بهشتی, تهران
سید مجید محسنی ارمکی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگ ه شهید بهشتی, تهران
مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگ ه شهید بهشتی, تهران

چکیده:

در بررسی تغییر خواص مواد آلیاژ آمورف به ویژه نرمی مغناطیسی و فرایند بلورین شدن، های نوار مغناطیسی کبالت پایه Co68.15Fe4.35Si12.5B15 در جریانهای مختلف تحت عمل بازپخت جریانی قرار گرفتند. نمودار پراش پرتو X نمونه ها نشان از بلورین شدن آنها در بازپخت داشته و جریان های بازپخت می توانند باعث ازدیاد حساسیت مغناطیسی نمونه ها برای استفاده در حسگرهای مغناطیسی گردند.