مقاله اثر باز بودن بخش خدمات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در اقتصاد و تجارت نوين از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر باز بودن بخش خدمات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات
مقاله باز بودن
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تجارت خدمات
مقاله کشورهاي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش خدمات و تجارت آن، به دليل تاثيراتي که در فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است و در دهه هاي اخير اکثر کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند.
در مطالعه حاضر سعي شده است تا در قالب الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده هاي دوره زماني ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵، براي ۲۵ کشور اسلامي (به همراه ايران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در توليدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادي اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد. نتايج به دست آمده از تخمين مدل کلان، تاييدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بين باز بودن خدمات و رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي است.