مقاله اثر باز توزيع درآمد بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با استفاده از مدل شبه داده ستانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر باز توزيع درآمد بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با استفاده از مدل شبه داده ستانده
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله توزيع درآمد
مقاله الگوي شبه داده – ستانده
مقاله باز توزيع درآمد
مقاله متغيرهاي كلان اقتصادي
مقاله توسعه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع درآمد به دو دليل از اهميت ويژه اي برخوردار است، نخست به دليل اينكه بعد مهمي از عدالت را تشکيل مي دهد؛ دوم توزيع درآمد، بر روي متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و غيره نيز تاثير ميگذارد. بنابراين براي سياستگذاران اقتصادي و سياسي کشور بسيار اهميت دارد که بتوانند اثرات سياستهاي باز توزيع درآمد را شناسايي و اندازه گيري کنند؛ چرا که مي تواند راهگشاي آنها در امر برنامه ريزي باشد. بدين منظور در اين پژوهش با استفاده از مدل شبه داده – ستانده سعي در بررسي توزيع مجدد درآمد به نفع گروههاي درآمدي پايين بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران داريم. به عبارت ديگر هدف مورد نظر در اين پژوهش آن است که بدانيم آيا توزيع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادي ايران خواهد شد يا خير؟ براي اين امر از جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ايران در قالب ده بخش با فرض تكنولوژي مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده مي شود که هيچ تناقضي بين سياستهاي افزايش رشد اقتصادي و سياستهاي بهبود توزيع درآمد وجود ندارد.