مقاله اثر بتائين بر توليد ويتامين B12 توسط باکتري پروپيوني باکتريوم فرودنريچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر بتائين بر توليد ويتامين B12 توسط باکتري پروپيوني باکتريوم فرودنريچي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتائين
مقاله پروپيوني باکتريوم فرودنريچي
مقاله تخمير
مقاله ويتامين B12

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: علاسوندزراسوند سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توليد اين ويتامين با استفاده از روش هاي شيميايي، به دليل پيچيدگي فرايند بسيار مشکل است. هدف از انجام اين پژوهش، كه براي اولين بار در ايران انجام شده توليد ويتامين B12 توسط باکتري پروپيوني باکتريوم فرود نريچي و بررسي اثر بتائين بر ميزان اين توليد بوده است.
مواد و روش ها: باکتري پروپيوني باکتريوم فرودنريچي به محيط تخمير حاوي ذرت خيسانده شده و فيلتر شده تلقيح شد. پس از گرمخانه گذاري ارلن هاي حاوي محيط تخمير در دماي ۳۰oC، ترکيب بتائين در غلظت هاي ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ گرم در ليتر، به محيط کشت تخمير اضافه شد. پس از انجام مراحل جداسازي و خالص سازي، براي شناسايي ترکيب ويتامين B12 و تعيين ميزان توليد آن در محيط تخمير ذکر شده از دستگاه HPLC استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين مقدار توليد ويتامين B12 در غلظت ۱۰ گرم در ليتر بتائين به دست آمد (۳۱۸٫۳۳ پيکوگرم در ميلي ليتر)، در حالي که اين غلظت بتائين، اثر منفي بر وزن خشک سلولي داشت (۲۲٫۳۷ گرم بر ليتر). اين نتايج تاثير منفي بتائين را بر رشد سلول ها و تاثير مثبت آن را بر ميزان توليد ويتامين B12 توسط باکتري پروپيوني باکتريوم فرودنريچي نشان داد.
نتيجه گيري: با اضافه کردن بتائين در غلظت مناسب به محيط کشت باکتري پروپيوني باکتريوم فرودنريچي مي توان ميزان توليد ويتامين B12 را افزايش داد و به راهي جهت توليد اقتصادي و تجاري ويتامين B12 دست يافت.