سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین تحقیق اثر بتاسیکلودکسترین (CD) روی مقدار و سرعت انحلال متان در آب بررسی شده است آزمایشها در فشار ۳ بار، پنج دمای ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درجه ی سانتیگراد و ۲ محلول باغلظتهای مختلف از CD انجام شد. حجم هر محلول ۳۰۰ سانتی متر مکعب در نظر گرفته شد استفاده از CD در تمامی دماها سرعت انحلال متان را افزایش داد استفاده از ۰/۵ درصد سیکلودکسترین مقدار انحلال متان را در دمای ۱ درجه سانتی گراد و فشار اولیه ۳ بار، ۱۴/۶۳ درصد افزایش داد. ولی تاثیر آن در افزایشمقدار انحلال با افزایش دما، کاهش یافت، افزایش غلظت سیکلودکسترین از ۰/۵ به ۱ درصد، تاثیر قابل ملاحظه ای بر مقدار انحلال متان نداشت.