مقاله اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر همراهي عاطفي و ارتباط زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر همراهي عاطفي و ارتباط زوجين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله ارتباط
مقاله همراهي عاطفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه گروهي بر همراهي عاطفي و ارتباط زوجين است. براي اين منظور، از ميان زوجين مراجعه کننده به مرکز بهزيستي شهرستان اهواز، ۳۰ زوج به صورت داوطلب در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش کاربندي شدند. نتايج مقايسه نمرات آزمودنيها با آزمون سنجش خانواده در اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهاي ارتباطي، موجب افزايش ارتباط و همراهي عاطفي در گروه آزمايش مي شود.