مقاله اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه برنامه ارتباطي زوجين بر کاهش دلزدگي زناشويي در زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه برنامه ارتباطي زوجين بر کاهش دلزدگي زناشويي در زوجين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي ارتباطي
مقاله برنامه ارتباط زوجين
مقاله دلزدگي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راهنورد سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه برنامه ارتباطي زوجين بر كاهش دلزدگي زناشويي زوجين مراجعه كننده به دادگاه خانواده شهر اهواز در سال ۸۸-۸۷ بوده است. نمونه اين پژوهش ۳۰ زوج از زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره دادگاه خانواده شهر اهواز در سال ۱۳۸۸ بود که به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۱۵ زوج) و کنترل (۱۵ زوج) جايگزين شدند. گروه آزمايش در طي ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي آموزش مهارت هاي ارتباطي به شيوه برنامه ارتباطي زوجين دريافت کردند و يك ماه بعد نيز جلسه پيگيري جهت بررسي تداوم اثر آموزش انجام شد. نتايج نشان داد كه كاربرد مهارتهاي ارتباطي به شيوه برنامه ارتباط زوجين بر كاهش دلزدگي زناشويي اثربخش و اين تاثير در جلسه پيگيري نيز از ثبات لازم برخوردار بوده است.