مقاله اثر بخشي معنا درماني به شيوه گروهي بر کاهش نشانگان مشکلات رواني زنان مبتلا به سرطان سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي معنا درماني به شيوه گروهي بر کاهش نشانگان مشکلات رواني زنان مبتلا به سرطان سينه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنادرماني
مقاله سرطان سينه
مقاله مشکلات رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرفمي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثر بخشي معنا درماني به شيوه گروهي بر کاهش نشانگان مشکلات رواني زنان مبتلا به سرطان سينه بود. براي اين منظور ۲۴ نفر از بيماران مبتلا به سرطان سينه که تحت شيمي درماني در بيمارستان رسول اکرم رشت قرار داشتند، به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايشي و کنترل کاربندي شدند، سپس گروه آزمايش تحت ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه اي مشاوره گروهي به شيوه معنا درماني قرار گرفتند. مقايسه نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروهها نشان داد که معنا درماني به شيوه گروهي سبب کاهش اختلالات رواني از جمله شکايات جسماني، حساسيت در روابط بين فردي، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و ترس مرضي شده است.