مقاله اثر بخشي گفتگوي موثر (برنامه ارتباط زوج ها CCP) بر كاهش تعارضات زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشي گفتگوي موثر (برنامه ارتباط زوج ها CCP) بر كاهش تعارضات زناشويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتگوي موثر
مقاله تعارضات زناشويي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي گفتگوي موثر بر كاهش تعارضات زناشويي است. براي اين منظور ۱۹ زوج مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اراك كه حداقل ۲ و حداكثر ۱۵ سال از ازدواج آنها گذشته بود به صورت تصادفي در دو گروه، آزمايشي با ۹ زوج و گروه كنترل با ۱۰ زوج جايگزين شدند. يك هفته قبل از اجراي روش گفتگوي موثر از هر دو گروه، پيش آزمون تعارض زناشويي به عمل آمد؛ سپس گروه آزمايشي به مدت ۱۰ جلسه در معرض آزمايش قرار گرفت. مقايسه نمرات نشان داد كه آموزش روش گفتگوي موثر توانسته است ميزان تعارض زناشويي را به طور معناداري كاهش داده و بر متغيرهاي موثر در رضايت زناشويي همانند همكاري، رابطه جنسي، واكنش هاي هيجاني نسبت به يكديگر و جلب حمايت فرزند يا فرزندان، تاثير بگذارد.