سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیر خدمات آموزش پژوهشکده توسعه مدیریت کار

چکیده:

در این نوشتار به بررسی کلی کیفیت آموزش در سیستم موجود پرداخته می شود .در ابتدا به رابطه توسعه و آموزش اشاره شده و سپس به نیروی انسانی و بویژه آموزش و پرورش وی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توسعه اجتماعی ، اقتصادی پرداخته می شود. ویژگیهای کیفیت و مشکلات آموزش و چگونگی آن در وضع حال و سپس با نگرش فرآیندی مورد بحث قرار گرفته و مدل مناسب ارائه شده است.