سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی حاجی حسینی –

چکیده:

از علل و عومل رشد و پیشرفت تحقیق و توسعه می توان به عدم اثر بخشی و کارائی طرح های تحقیقاتی اشاره نمود که خود نشانه عدم استفاده موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در تحقیقات است.
اصولا اثر بخشی با هدف نهایی تحقیق در ارتباط بوده و برای اینکه به نتایج مطلوب دست یابیم بایستی با اخذ تصمیمات مناسب موجبات اینکه فعالیتهای مختلف در جهت هدف نهایی شکل گرفته و درآن ادغام و با آن سازگار شوند را فراهم آوریم و از اینکه یک یا تعدادی از فعالیتها در جهت های متفاوت حرکت نمایند و موجب کاهش اثر بخشی تحقیق شوند پرهیز نمائیم.
از طرف دیگر، کارائی به «نسبت ارزش افزوده به هزینه های تحقیق» بستگی دارد و در واقع، افزایش هزینه های یک تحقیق بدون توجه به ارزش افزوده به وجود آمده، موجبات کاهش کارائی تحقیق می گردد، بنابراین در تخصیص و مصرف منابع از اسراف و تبذیر بایستی جلوگیری نمود تا نسبت به ارزش افزوه یک فعالیت به هزینه های مختلف آن بیشتر شده و در نتیجه، با افزایش کارائی فعالیت های متفاوت تحقیق، کارائی کل تحقیق نیز افزایش یابد.