سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – دانشیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان
سیدآرش علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک،

چکیده:

در اینمقاله سعی شده است تا با استفاده از روشهای عددی جریان سیال را بر روی بدنه چند خودروی مختلف ساخت داخل (پژو، پراید و پیکان) حل نماییم. برای انجام این کار معادلات حاکم بر جریان سیال به همراه مدل k-e استاندارد، با استفاده از شرایط مرزی مناسب حل گردیده اند. قلمرو حل بصورت تونل باد در نظر گرفته شده و جریان از رو، زیر و کناره های خودروها عبور می کند نتایج حاصل از این مطالعه که به صورت منحنی های توزیع ضریب فشار روی سطوح خودروها رسم شده اند با نتایج آزمایشگاهی موجود (در مواردی که این نتایج وجود داشته) همخوانی خوبی را نشان میدهند و از روی این نتایج می توان تحلیلی بر عملکرد آیرودنامیک بدنه این خودروها ارائه نمود. همچنین از مقایسه ضریب درگ دوخودروی پژو پیکان می توان به ثارات سوخت اضافی مصرف شده در خودروی پیکان و همچنین آثار زیست محیطی آن پی برد.