سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی عامری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده عمران
بهروز حسنی – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده عمران
وحید رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده عمران
سیدعلیرضا نصرتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده عمران

چکیده:

امکان استفاده از براده های زائد چوب و تاثیر آن برروی مقاومت فشاری بتن سبک موضوع این تحقیق است برای این منظور با یک روش سیستماتیک نمونه های متعددی با درصدهای چوب مختلف در قالبهای مکعبی ۱۰ سانتی متری تهیه شده و مقاومت فشاری آنها مورد ازمایش قرار گرفت میزان براده از ۱ الی ۶۰ درصد وزنی متفاوت انتخاب شد به علاوه به منظر بررسی تاثیر نحوه عمل آوری، نمونه ها در شرایط خشک و مرطوب نگهداری شدند. با استفاده از نتایج به دست آمده و نمودارهای ترسیم شده روند کاهش مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده بتن سبک با توجه به نسبت براده های چوب و شرایط متفاوت عمل آوری نشان داده شده است. ندر نهایت به منظور تفسیر نمودارهای به دست آمده، مقدار مصرف بهینه براده های چوب برای رسیدن به مقاومت مطلوب بتن سبک تعیین گردید.