مقاله اثر برخي عوامل محيطي بر تنوع زيستي ماکروبنتوزهاي رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر برخي عوامل محيطي بر تنوع زيستي ماکروبنتوزهاي رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوشهر
مقاله پارامترهاي محيطي
مقاله حله
مقاله دالکي
مقاله ماكروبنتوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كوه گردي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر برخي نمونه برداري محيطي شامل دماي آب، دبي آب، عمق و عرض روخانه بر تنوع زيستي ماکروبنتوزهاي رودخانه هاي دالکي و حله بوشهر، به مدت ۱۴ ماه و در هفت ايستگاه انجام شد. بيشترين تنوع زيستي در ماه هاي گرم سال (تير و مرداد) و در ايستگاه هاي بالادست قرار داشت. تنوع زيستي در ايستگاه هاي پايين دست بسيار كمتر از ايستگاه هاي بالادست بود كه اين به دليل ميزان آلودگي بود كه از شهرهاي اطراف وارد رودخانه مي شد. در ايستگاه شماره يك بيشترين فراواني نسبي مربوط به راسته 42 Ephemeropteraدرصد) بود که اين راسته در ايستگاه شماره هفت مشاهده نگرديد، در حالي كه در ايستگاه شماره هفت بيشترين فراواني نسبي مربوط به راسته Diptera با فراواني نسبي ۸/۳۴ درصد بود. جنس بستر با بستر قلوه سنگي و تخته سنگي از ايستگاه بالادست شروع شده و با نزديک شدن به مصب رودخانه بافت بستر دانه ريز گشته و به لومي ماسه اي ختم مي گردد. جنس بستر بر روي تنوع زيستي و تراكم گونه ها تاثير مستقيمي داشت.