سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله شبرنگ – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
پرویز ایران نژاد – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.
فرهنگ احمدی گیوی – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده:

بلاکینگ پدیده‌ای است که می‌تواند جریان‌های جوی و شکل‌گیری و مسیر سامانه‌های جوی را تحت تاثیر قرار دهد. از آن جا که دریای مدیترانه یکی از مناطق مهم چرخندزایی در نیمکره شمالی است، و به دلیل این که بیشتر سامانه‌های جوی موثر بر ایران در پائیز و زمستان از دریای مدیترانه منشا می‌گیرند، مطالعه اثر بلاکینگ بر چرخندزایی مدیترانه می‌تواند به شناخت دو چرخند رخ داده در زمستان سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ یکی با بود و یکی با نبود بلاکینگ، با استفاده از نسخه ۵ مدل میان مقیاس MM5 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که وجود بلاکینگ منجر به بی‌هنجاری‌ منفی مولفه‌ مداری و بی‌هنجاری مثبت مولف نصف‌النهاری باد، تقویت تاوایی نسبی و پتانسیلی و افزایش سرعت‌های قائم، رطوبت نسبی و میزان بارش می‌شود. علاوه بر این، بلاکینگ موجب تقویت و افزایش طول عمر و تغییر مسیر چرخندها به عرض‌های پایین‌تر می‌شود.