سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاوه حسن زاده راد – کارشناس ارشد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمود بهزادی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، مدرس دانشگاه پیام نور چناران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و پتاسیم محلول غذایی جانسون بر میزان اسانس نعناع فلفلی رقم میتکام تحت شرایط سیستم کشت بدون خاک در فضای باز، آزمایشی در سالهای ۸۵-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی منطقه قاسم آباد مشهد انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و ۳ تکرار صورت گرفت . در این تحقیق از ۵ سطح ازت همراه با محلول غذایی جانسون شامل ۱۰۵ (به عنوان شاهد)، ۱۳۵، ۱۶۵، ۱۹۵، و ۲۲۵ پی پی ام و ۳ سطح پتاسیم شامل ۱۳۸، ۱۷۸ و ۲۱۸ پی پی ام استفاده شد. سیستم کاشت مورد استفاده کشت در کیسه (Bag Culture) همراه با بستر ماسه بود. نتایج نشان داد که استفاده از بیشترین سطوح ازت و پتاسیم، حصول بالاترین مقادیر اسانس را در پی داشت و بالاترین درصد اسانس در سطوح ۲۱۸ پی پی ام پتاسیم و ۱۹۵ پی پی ام ازت مشاهده شد.