سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود برهانی زرندی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غضنفر میرجلیلی – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
فرهود ضیایی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایرا
محمد آقابلوری زاده – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژ پلی اتیلن سبک LDPE 0075 با درصدهای وزنی ۱۰/۹۰، ۲۰/۸۰، ۳۰/۷۰ با EVA تهیه و مقاومت حجمی و سطحی آن در دمای اتاق بعد از تابش دهی، در گستره دز ۷۰-۳۷۰KGy توسط الکترون های پر انرژی اندازه گیری شد. مشاهده گردید، با افزایش درصد EVA ، مقاومت الکتریکیپلی اتیلنکاهش می یابد، اما تابش الکترونی بسته به میزان دز جذبی، تغییرات متفاوتی درنمونه ها ایجادنمو. بیشترین تغییر مقاومت، مربوط به آلیاژ (EVA/LDPE)30/70 و دز بهینه ۱۷۰KGy بود.