سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز پروین – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات لیزر، سازمان ان
بابک ژاله – دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهران طاهری – حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی
زهرا زمانی پور – مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله اثر لیزر فروسرخ تپی گاز کربنیک TEA در انرژی ۳/۲ J/Pulse و FWHM ، ۲۰۰ ns با نرخ تکرار ۱ Hz بر آشکارساز ردپاهسته ای پلیمری لگزان مطالعه شده است و با کار قبلی ما که به طور مشابه " اثر لیزر فرابنفش تپی KrF روی همین آشکارساز " بررسی شده است، مقایسه می شود