مقاله اثر تابش مايكروويو بر خصوصيات کيفي و پوسيدگي ميوه هلو در سردخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر تابش مايكروويو بر خصوصيات کيفي و پوسيدگي ميوه هلو در سردخانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايكروويو
مقاله ارقام هلو
مقاله خصوصيات کيفي
مقاله پوسيدگي ميوه
مقاله سردخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپژوه الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير امواج مايكروويو بر زمان نگهداري و كنترل پوسيدگي ميوه هلو در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان اجرا گرديد. بدين منظور ارقام مختلف هلو (آلبرتا، سرخ و سفيد و سبز مشهد) در دهه هاي اول تا دوم تير، مرداد و شهريور ماه برداشت و پس از جداسازي ميوه هاي نامرغوب و صدمه ديده، به مدت ۱۲ ساعت در ۴ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. سپس به وسيله مايكروويو مدل سامسونگ با فركانس ۲۴۵۰ MHZ و با دو قدرت پايين ۲۰۰(Low) وات و بالا ۸۰۰(High) وات به مدت ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ ثانيه تيمارشدند. نمونه هاي تيمار شده همراه با نمونه شاهد (بدون تيمار شدن) در شانه هاي پلاستيكي ۱۲ عددي چيده شدند و با استفاده از پلاستيك پلي اتيلن با دانسيته بالا و سوراخ دار بسته بندي و در سردخانه با دماي صفر درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۹۵-۹۰ در صد به مدت دو ماه نگهداري شدند. هر ۱۵ روز يك بار، ميزان پوسيدگي ميوه، در صد مواد جامد محلول، اسيد قابل تيتر، در صد كاهش وزن، ميزان سفتي، رنگ ظاهري و آزمون حسي بر روي نمونه ها انجام شد. داده ها با استفاده از طرح فاكتوريل۴ فاكتوري در قالب طرح كاملا تصادفي تجزيه و تحليل آماري و ميانگين ها با آزمون چنددامنه اي دانكن مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه استفاده از تيمار مايكروويو باعث كاهش پوسيدگي ميوه هلو در طي نگهداري در سردخانه مي شود. همچنين تيمار مايكروويو باعث افزايش pH، سفتي بافت و ميزان مواد جامد محلول مي شود. مناسب ترين تيمار استفاده از توان ۲۰۰ وات با مدت زمان اشعه دهي ۶۰ ثانيه بود. نتايج آناليز ارزيابي حسي تيمارها نيز نتايج فوق را تاييد نمود.