مقاله اثر تاريخ کاشت بر فنولوژي و صفات مورفولوژيک سه رقم سورگوم (.Sorghum bicolor L) دانه ‌اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۵۲ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت بر فنولوژي و صفات مورفولوژيک سه رقم سورگوم (.Sorghum bicolor L) دانه ‌اي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله سورگوم دانه اي
مقاله طول دوره رشد
مقاله فنولوژي و مورفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تاريخ کاشت بر فنولوژي و صفات مورفولوژيک سه رقم سورگوم دانه اي توليد داخل کشور، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس واقع در غرب تهران به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. در اين آزمايش تاريخ کاشت در سه سطح (۱۸ خرداد، ۷ و ۲۷ تير ماه) به عنوان عامل اصلي و رقم سورگوم دانه اي در سه سطح (پيام، سپيده و کيميا) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. صفات مورفولوژيک مورد ارزيابي شامل ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و طول خوشه بود. براي بررسي تاثيرپذيري فنولوژي گياه از تاريخ کاشت، طول دوره هاي رشدي (دوره رويشي، خروج کامل گل آذين ها و رسيدگي فيزيولوژيک) ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که در مورد صفات مورفولوژيک تنها ارتفاع بوته در زمان برداشت و طول خوشه تحت تاثير تاريخ کاشت قرار گرفتند و بيشترين مقادير اين صفات از تاريخ کاشت نخست ( ۱۸ خرداد) بدست آمد. همين تاريخ کاشت از بيشترين طول دوره رويشي و همچنين بالاترين عملکرد بيولوژيک برخوردار بود. در عين حال طولاني ترين زمان رسيدگي فيزيولوژيک مربوط به تاريخ کشت سوم بود. وزن خشک خوشه در اين تاريخ بيشتر از ساير تاريخ هاي کاشت بود، در حالي که تعداد دانه هاي توليدي کمتري داشت. در ميان ارقام مورد بررسي، سپيده بيشترين ارتفاع بوته و طول خوشه را دارا بود. رقم سپيده همچنين تعداد دانه بيشتري در واحد سطح را دارا بود که نشان دهنده عملکرد بالاي اين رقم مي باشد. شاخص سطح برگ سورگوم در زمان گلدهي به شدت تحت تاثير رقم قرار گرفت، رقم کيميا در مرحله گلدهي بيش ترين شاخص سطح برگ را داشت، در حالي که رقم پيام و سپيده قابليت بيشتري در حفظ سطح برگ خود تا زمان برداشت نشان دادند. تاريخ کاشت، رقم و برهمکنش آنها بر کليه صفات فنولوژيک سورگوم تاثير معني داري داشتند. تاريخ کاشت دوم (هفتم تير ماه) با دارا بودن طول دوره ي رشد متوسط نسبت به ساير تاريخ ها وزن هزار دانه و تعداد دانه در واحد سطح نسبتا بالايي داشت و در نهايت عملکرد بالاتري توليد کرد. رقم سپيده نيز در بين ارقام با دارا بودن طول دوره ‌هاي رويشي متوسط بالاترين عملکرد دانه (۶۷۷۷٫۲ کيلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد. نتايج نشان داد که در شرايط آزمايش حاضر رقم سپيده در تاريخ کاشت اواخر خرداد تا اوايل تير ماه برتر از ساير ارقام سورگوم بود.