مقاله اثر تاريخ کاشت و مقادير نيتروژن بر صفات زراعي سيب زميني رقم مارکيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۸۷ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر تاريخ کاشت و مقادير نيتروژن بر صفات زراعي سيب زميني رقم مارکيز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله سيب زميني
مقاله نيتروژن
مقاله عملکرد غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ عاليوند سحر
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري كمال آبادي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و مقادير نيتروژن بر صفت هاي کمي و کيفي سيب زميني رقم مارکيز، آزمايشي در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تاريخ کاشت ۳۱ ارديبهشت، ۱۷ خرداد، ۳۱ خرداد و چهار ميزان نيتروژن شامل ۴۶، ۸۰، ۱۱۵، ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص از منبع اوره بودند. نتايج نشان داد اثر تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد غده معني دار بود. بيشترين عملکرد غده مربوط به تاريخ کاشت ۳۱ ارديبهشت با ميانگين ۱۹٫۵ تن در هکتار به دست آمد. برهمکنش تاريخ کاشت و کود نيتروژن بر ميانگين وزن تر، وزن خشک، تعداد و اندازه غده در بوته و عملکرد غده معني دار بود. بيشترين تعداد غده در بوته معادل ۱۱٫۵ عدد و ۶٫۵ تعداد غده درشت در بوته بود. عملکرد نهايي غده معادل ۲۴ تن در هکتار از برهمکنش تاريخ کاشت۳۱ ارديبهشت با مصرف ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار حاصل شد.