سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ثابتی – دانش آموخته دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجتبی جعفر زاده کنار سری – استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

برای تعیین تاریخ کاشت، تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب برنج، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در روستای بوریاباف در دشت سیلاخور (استان لرستان) به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی رقم دم سیاه (گروه صدری) اجرا گردید. کرت های اصلی شامل سه تاریخ نشاءکاری بذر ( ۱۷ و ۲۴ فروردین و ۱۶ اردیبهشت ) در محل خزانه ، کرت های فرعی شامل دو سطح تراکم کاشت ( ۱۶۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰۰ بوته در هکتار) به صورت کپه کاری (چهار نشاء در کپه) وعامل فرعی فرعی شامل دو آرایش کاشت (مربعی و غیر مربعی) بودند. با تاخیر در تاریخ کاشت، عملکرد بیولوژیکی افزایش و شاخص برداشت کاهش یافت (۰/۰۵>P). با افزایش تراکم ، صفات تعداد خوشه بارور در متر مربع ، عملکرد بیولوژیک ی و عملکرد دانه افزایش و صفات تعداد پنجه بارور در کپه ، تعداد دانه در خوشه ، وزن خشک اندام های هوایی تک بوته و عملکرد تک بوته کاهش یافت . آرایش کاشت مربعی سبب کاهش تعداد دانه در خوشه گردید (۰/۰۵>P).