سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی احمدی شاد – کارشناس ارشداصلاح نباتات، جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود
سالار منجم – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاهان دانه روغنی مانند کلزا با شرایط محیطی مساعد ، از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از راهکارهای زراعی حصول عملکرد بالا می باشد . بدین جهت به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر اجزا عملکرد و عملکردهای دانه و روغن ، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان لنگرود واقع در شرق استان گیلان انجام گردید . فاکتور اصلی شامل چهار تاریخ کاشت ( ۵ مهر، ۲۰ مهر، ۵ آبان، ۱۵ آبان) و فاکتور فرعی شامل چهار رقم کلزای دو صفر بهاره (هایولا ۴۰۱ ، هایولا ۳۰۸ ، اپشن ۵۰۰ و PF) ساری گل بود . نتایج این آزمایش تنوع ژنتیکی معنی داری را بین ارقام در ارتباط با صفات مورد مطالعه نشان داد . واثر متقابل تاریخ کاشت و رقم تنها برای صفت درصد روغن معنی دار بود . بررسی ها همچنین نشان داد . که تاریخ کاشت ۲۰ مهردر تمامی صفات مورد مطالعه از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار بود . تاخیر در کاشت با کاهش عملکرد بیولوژیک منجر به کاهش اجزا عملکرد ، عملکرد دانه و روغن گردید. بین ارقام رقم ساری گل از نظر درصد روغن و رقم هایولا ۴۰۱ از نظر سایرصفات مورد مطالعه برتری نسبی داشتند.