سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد جلالی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد جواد میرهادی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مرتضی نصیری – مرکز تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران، آمل
رقیه جیررود نژاد – کارشناس خاکشناسی، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تا ریخ کاشت بر روند رشد ارقام برنج ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ درموسسه تحقیقات برنج کشور – (آمل) به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . دراین آزمایش تاریخ کاشت بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح ( ۲۹ فروردین ، ۶ اردیبهشت، ۱۴ اردیبهشت) و رقم به عنوان فاکتور فرعی درشش سطح (فجر، هیبرید، طارم محلی، طارم هاشمی، شماره ۱۸ ، شماره ۲) در نظر گرفته شد. در این تحقیق مولفههای آنالیز رشد شامل ( NAR، LAD، CGR،LAI) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روند تغییر شاخص های رشد تحت اثر تاریخهای کاشت در ارقام مختلف، متفاوت بود. به طوری که تاریخ کاشت ۶ اردیبهشت ورقم شماره ( ۲) بیشترین LAD، CGR،LAI را نشان دادند و بیشترین NAR مربوط به تاریخ کاشت ۱۴ اردیبهشت و رقم طارم محلی بود.