سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد معتمدی زاده – کارشناس ارشد صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمان
محمدحسن شیرزادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سعید صادق زاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات چغندر قند، کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان آزمایش در منطقه سیرجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور رقم (هیبرید آذر گل، مستر، لاکومکا و رکورد) و تاریخ کاشت (شامل ۲۰ و ۳۰ فروردین و نهم اردیبهشت) در چهار تکرار اجرا شد. اثر رقم بر عملکرد روغن، درصد روغن، درصد پروتئین، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، وزن هزاردانه و شاخص برداشت معنی دارشد. هیبرید آذرگل با عملکرد دانه ۳۸۰۸ کیلو گرم در هکتار و رقم رکورد با ۳۴۲۷ کیلو گرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند . اثر تاریخ کاشت بر تمام صفات اندازه گیری شده به غیر از عملکرد دانه معنی دار شد . با وجود این تاریخ کاشت اول به دلیل مواجهه کمتر آفتابگردان با دمای بالا بیشترین عملکرد دانه را در مقایسه با سایر تاریخ های کاشت تولید نمود ، هر چند که این اختلاف معنی دار نبود . کاشت آفتابگردان در تاریخ نهم اردیبهشت بدلیل افزایش معنی دار درصد پوکی، کاهش ماده خشک و کاهش قطر طبق، با تولید ۳۲۸۶ کیلوگرم دانه در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد.