سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد شکر سفید و اجزا آن در واکنش به زمان های متفاوت کشت و فواصل مختلف بوته در سه رقم چغندر قند، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در کمال آباد کرج به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . کرت های اصلی شامل دو تاریخ کاشت (دوم اردیبهشت و دهم خرداد )، کرت ها ی فرعی شامل چهار تراکم بوته (۶۵، ۸۰، ۹۵ و ۱۱۰ هزار بوته در هکتار) و کرت های فرعی فرعی شامل سه رقم(هیبرید ۴۲۸ ، جلگه و DS4027) بود. تأخیر در کاشت موجب کاهش معنیدار عملکرد ریشه شد . بیشترین عیار قند در تاریخ کاشت دهم خرداد به دست آمد . بیشترین عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید در تراکم ۱۱۰ هزار بوته در هکتار تولید شد و کمترین مقدار قند ملاس ، سدیم و پتاسیم نیز در همین سطح تراکم بوته به دست آمد. بیشترین عیار قند، عملکرد ریشه ، عملکرد شکر سفید و کمترین مقدار پتاسیم و قند ملاس در رقم DS4027 به دست آمد.