سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید سهیل نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان- الشتر
نصراله سوری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان- کوهدشت
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
پیام پزشکپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خر مآباد

چکیده:

رعایت تاریخ کاشت و تراکم بوته در افزایش عملکرد ذرت دانه ای اهمیت بسیاری دارد . به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید ‘S.C 604′ در سال ۱۳۸۵ در منطقه کوهنانی از توابع شهرستان کوهدشت استان لرستان با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تاریخ های کاشت ۱۴، ۲۰ و ۲۷ تیرماه در کرت های اصلی و تراکم های ۶، ۷، ۸ و ۹ بوته در متر مربع در کرت های فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار با تاریخ کاشت اول ( ۱۴ تیرماه) با تراکم ۹ بوته در متر مربع به دست آمد. بیشترین تعداد دانه در ردیف (۴۴/۳۷) در تاریخ کاشت اول حاصل گردید.