سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساسان رضادوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

با عنایت به انیکه طی سال های گذشته مصرف سرانه روغن در ایران ۸ برابر شده و تنها ۳ درصد روغن مصرفی در داخل کشور تولید می گردد با توجه به کشت و توسعه دانه های روغنی باید بیش و از پیش مدر نظر قرار گیرد این تحقیق در پی آن است که اثر تاریخ کاشت و نوع رقم مورد کشت را بر خصوصیات کمی و کفی روغن را در گیاه کلزا بررسی نماید.