سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری
سام صفری – مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال بختیاری
محمد رفیعی الحسینی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جولخت یکی از واریته های جو معمولی است از مسائل بهزراعی مهم آن تاریخ کاشت و میزان بذر است تاخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد بالقوه یگاه می گردد به منظور بررسی تاریخ کاشت و میزان بذر جو لخت در شهرکرد طرحی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۰-۷۹ اجرا گردید.