سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محبوبه بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
منوچهر قلی پور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
بهنام کامکار – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر تا ریخ کاشت بر فیلوکرون و تعداد برگ نهایی درگیاه ارزن مرواریدی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد . گیاه ارزن در ۶ تاریخ کاشت ۱۰ تیر، ۲۰ تیر، ۳۰ تیر، ۹مرداد، ۱۹ مرداد و ۲۹ مرداد به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار این تحقیق به منظور بررسی اثر تا ریخ کاشت بر فیلوکرون و تعداد برگ نهایی درگیاه ارزن مرواریدی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد . گیاه ارزن در ۶ تاریخ کاشت ۱۰ تیر، ۲۰ تیر، ۳۰ تیر، ۹مرداد، ۱۹ مرداد و ۲۹ مرداد به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار کل برگ در بوته معنی دار به دست آمد . رابطه رگرسیونی بین میانگین دما و LAI، همچنین رابطه بین تعداد برگ در بوته و حداکثر سطح برگ مثبت بود . به طور کلی می توان گفت ، فیلوکرون یک صفت وابسته به تغییرات شرایط محیطی نیست و کاهش سطح برگ در تاریخ کاشت های تاخیری به دلیل کاهش طول دوره انگیزش برگ ها است نه تغییر طول فیلوکرون. نتایج این بررسی می تواند در تکمیل مدل شبیه سازی در دست توسعه مورد استفاده قرار بگیرد