سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدشمس الدین حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
هاجر جهانگرد – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر حاضر که با جهانی شدن مترادف است، گذار اقتصادی با عناوینی، مانند «جهان فراصنعتی» ، «جامعه اطلاعاتی»، «اقتصاد نوآوری» ، «اقتصاد دانش» ، «اقتصاد شبکه ای» ، «اقتصاد دیجیتالی» ، «اقتصاد بی وزن»، «اقتصاد الکترونیکی» و سرانجام «اقتصاد مجازی»خوانده شده است. لیکن آنچه امروز بیشتر در متون ، مورد تاکید قرار می گیرد «اقتصاد نوین» است. در واقع، دو روند سازگار «جهانی شدن» و «انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اقتصاد نوین را رقم زده اند.
شرایط و ویژگی های اقتصاد نوین سبب شده است که پارادایم توسعه نیز توسعه کند. تسهیل جریانهای بین المللی سرمایه، نیروی کار ماهر، فناوری و آزاد سازی بازارها همراه با کاهش سرمایه بری، و کاربری فعالیتهای اقتصادی در برابر افزایش دانش بری فعالیتها، و گسترش ICT سبب شده است که دانش به عنوان عامل اصل یا موتور رشد و توسه درآید.
در اقتصاد نوین که از ارکان آن، انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است، مرزهای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام، اقتصاد، جهانی شده است. در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر، مطرح شده است. در واقع، رویکرد سنتی توسعه که بر عوامل طبیعی و فیزیکی تولید استوار بوده، به رویکرد توسعه دانش بر تغییر یافته است.
در این رویکرد، شکاف عوامل به مفهوم فقدان و یاکمبود مواد خام، سرمایه فیزیکی،سرمایه انسانی و نیروی اموزش دیده و ماهر، به شکاف اندیشه، به مفهوم فقدان ایده و دانش تغییر یافته است. درواقع، فاصله کشورهای فقیرو غنی امروزبه دانش به عنوان عامل اصلی خلق ثروت بر میگردد.