سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زلف پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین صفری – دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

تجارت الکترونیک و اینترنت بطور اساسی طبیعت زنجیره تأمین را دچار تغییر و تحول کرده اند و چگونگی انتخاب ، خرید و استفاده از سرو یسها را از نو تعریف کرده ودر تجارت نو توجه به مصرف کننده به جای توجه به تولیدات قرار گرفته و باعث ایجاد انسجام مطلوبی بین اعضاء زنجیره تأمین شده ودرنتیجه کاهش هزینه ها وزمان وتسریع تبادلات وکیفیت بهتر در زنجیره تأمین را بدنبال خواهد داشت.دراین مقاله موضوع اثر تجارت الکترونیکی بر بهبود مدیریت زنجیره تأمین شرکتها و سازمانها وتاثیرگذاری خواه ناخواه آن بر تمامی بخش های زنجیره تأمین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.