سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، زنجان
رضا همتی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

خواص پاشند گ ی و جذب میدان ضعیف کاوشگر در یک سیستم اتمی چهار ترازی در حضور دمش غیر همدوس مورد مطالعه قرار می گیرد . نتایج بدست آمده نشان می دهند که تداخل کوانتومی ناشی از دمش غیر همدوس شیب منحنی پاشند گ ی را تغییر می دهد . بنابراین میتوان انتظار داشت که تداخل مزبور بر سرعت انتشار نور اثر گذار باشد . این تغییر در ناحیه ای رخ می دهد که جذب باریکه کاوشگر در محیط به شدت کاهش یافته است