مقاله اثر تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام ماش در شرايط اقليمي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام ماش در شرايط اقليمي خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم گياهي
مقاله ارقام
مقاله ماش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراكم گياهي از طريق تغيير در رشد رويشي و بهره وري از عوامل محيطي بر اجزاي عملكرد و عملكرد دانه ماش تاثير ميگذارد. اين تغييرات در بهار سال زراعي ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين واقع در ملاثاني، شمال شرقي اهواز، با طرح بلوكهاي كامل تصادفي و به صورت فاكتوريل با چهار تكرار بررسي گرديد. فاكتور اول شامل چهار فاصله كاشت (۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتيمتر) و فاكتور دوم شامل سه رقم ماش (گوهر، VC1973A و (NM92 بود. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين عملكرد دانه با تراكم ۱۳٫۳ بوته در مترمربع و با فاصله بوته ۱۵ سانتيمتر (۳۴۷۱ كيلوگرم در هكتار) براي رقم NM92 و كمترين عملكرد دانه با تراكم ۲۰ بوته در مترمربع به فاصله ۱۰ سانتيمتر (۲۱۱۵ كيلوگرم در هكتار) و براي رقم گوهر حاصل شد. از بين اجزاي عملكرد، تعداد غلاف در مترمربع بيشتر از ساير اجزا، افزايش عملكرد دانه را توجيه مي كند. افزايش يا كاهش تراكم هر دو عامل محدود كننده ي عملكرد دانه ماش محسوب مي شوند. افزايش تراكم باعث زياد شدن رقابت بين گونه اي و كاهش تراكم سبب عدم دستيابي به پتانسيل گياهي مي شود. لذا انتخاب تراكم مناسب گياهي (۱۳٫۳ بوته در مترمربع) با توجه به رقم مناسب NM92 در شرايط مشابه با آزمايش حاضر مي تواند مطلوب باشد.