مقاله اثر تراكم بوته و تاريخ كاشت بر عملكرد اقتصادي و درصد قند ذرت شيرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر تراكم بوته و تاريخ كاشت بر عملكرد اقتصادي و درصد قند ذرت شيرين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شيرين
مقاله تراکم بوته
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملکرد اقتصادي بلال
مقاله درصد قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراكم بوته و تاريخ كاشت بر عملكرد اقتصادي و درصد قند ذرت شيرين آزمايشي مزرعه اي در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس واقع در غرب تهران به صورت آزمايش كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار انجام شد. در اين تحقيق تاريخ كاشت ذرت در چهار سطح (يكم خرداد، بيستم خرداد، دهم تير و سي ام تير) به عنوان عامل اصلي و تراكم بوته در چهار سطح (۴۵، ۵۵، ۶۵ و ۷۵ هزار بوته در هكتار) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. عملكرد و اجزاي عملكرد شامل تعداد رديف دانه در بلال و تعداد دانه در رديف، وزن دانه و صفات ظاهري بلال شامل تعداد بلال در بوته، طول بلال، قطر بلال، اندازه گيري شد. جمع بندي نتايج حاكي از آن است كه عملكرد بلال ذرت شيرين در تاريخ كشت هاي مختلف متفاوت و بيشترين مقدار آن ۵٫۳۲ تن در هكتار مربوط به تيمار كشت در تاريخ بيستم خرداد با تراكم ۷۵۰۰۰ بوته در هكتار بود. عملكرد بلال تحت تاثير تراكم بوته نيز واقع شد. از نظر كيفيت بلال نيز تيمار مزبور به عنوان تركيب برتر شناخته شد، زيرا درصد كل قند ها و درصد ساكارز خالص دانه اين تيمار به ترتيب ۹۶٫۶ و ۹۷٫۴ درصد بود. به اين ترتيب كشت ذرت شيرين در تاريخ بيستم خرداد با توليد ۲۸ تن بلال در هكتار، حدود ۶٫۲۲ درصد افزايش نسبت به كشت زود هنگام ايجاد كرده و افزايش تعداد بلال در واحد سطح در تراكم هاي بالاتر كاهش عملكرد تک بوته اي را جبران كرده است.