مقاله اثر تراكم ذخيره سازي بر شاخص هاي رشد، بازماندگي و پارامترهاي خون و عضله در ماهي گورامي عظيم الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۹۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر تراكم ذخيره سازي بر شاخص هاي رشد، بازماندگي و پارامترهاي خون و عضله در ماهي گورامي عظيم الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم
مقاله گورامي عظيم الجثه
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عدلو محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گورامي عظيم الجثه (Osphronemus goramy) از جمله ماهياني مي باشد که به خصوص در کشورهاي جنوب شرقي آسيا از نظر پرورش گوشتي و کشت توام و در ايران به عنوان يک گونه زينتي داراي اهميت است. با توجه به عدم وجود اطلاعات دقيقي در مورد تراكم پرورش اين گونه، اقدام به طراحي چهار تيمار با تراكم هاي ۹، ۱۴، ۱۹و ۲۴ (به ترتيب ۲۷۰٫۵۶،۴۲۰٫۸۷ ،۵۷۱٫۱۹  و ۷۲۱٫۵۰ قطعه ماهي در هر مترمکعب) گرديد و شاخص هاي رشد و بازماندگي، همگني در دسته پرورش يافته (ضريب تغييرات) و فاكتورهاي خوني وابسته به استرس (هماتوكريت، گلوكز، پروتئين كل) و كلسترول در مورد آنها تعيين شد. نتايج نشان داد كه شاخص هاي وزن به دست آمده، ضريب رشد ويژه وزني، ضريب تبديل غذايي و شاخص رشد روزانه و فاكتورهاي خوني مورد بررسي اختلاف معناداري ندارند، اما ميزان بازماندگي داراي اختلاف معني دار است. بنابراين با توجه به روند تغييرات رشد و بازماندگي و فاکتورهاي خون و لاشه، بهترين شرايط پرورش از نظر خصوصيات يادشده را تيمار با تراکم ۲۷۰٫۵۶ قطعه در مترمکعب دارا بود.