سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رمضانی – مرکز آ»وزش کشاورزی دزفول
آقافخر میرلوحی – دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدامجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برنج به علت خزانه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا مطالعه ای شامل سه آزمایش اجرا شد. در آزمایش اول و دوم، چهار مقدار بذر (۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ گرم در متر مربع در خزانه سنتی و ۴۴۴ و ۵۵۵و ۶۶۶ و ۷۷۷ گرم در متر مربع در خزانه جعبه ای) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.