سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالرزاق دانش – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز، مجتمع عالی آموزشی و پژ
موسی مسگرباشی – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کاشانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا مامقانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به توسعه سطح زیر کشت کلزا در ایران ضروری است که با مشخص نمودن ارقام جدید مناسب با شرایط اقلیمی و خاکی در هر منطقه، آزمایش های به زارعی به خصوص در زمینه تغذیه گیاه انجام شود. شناخت نیاز غذایی کلزا به خصوص میزان و زمان مناسب مصرف نیتروژن، علاوه بر جلوگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی و بهم خوردن تعادل عناصر در خاک، سبب افزایش کارایی مصرف کوها نیز می گردد (۲).