مقاله اثر ترکيبات ماده آلي بر رشد و بازده توليد نهال كاج بروسيا و كاج حلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: اثر ترکيبات ماده آلي بر رشد و بازده توليد نهال كاج بروسيا و كاج حلب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر کاشت
مقاله زنده ماني
مقاله زي توده
مقاله شاخص بنيه نهال
مقاله شاخص کيفيت نهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچ يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، وضعيت رشد، زي توده، زنده ماني و عملكرد نهال هاي سوزني برگ كاج بروسيا (Pinus brutia Ten.) و كاج حلب (P. halepensis Mill.) در تركيبات متفاوت مواد آلي در نهالستان کلوده آمل بررسي شد. بذرها در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تكرار در گلدان هاي پلاستيكي و تيمار هاي مختلف خاك شامل ۱) خاك نهالستان (شاهد)؛ ۲) خاك شاهد: كود دامي (۱:۵)؛ ۳) خاك شاهد:خاك برگ (۱:۵) و ۴) خاك شاهد: كود دامي: خاك برگ (۱:۱:۵) كاشته شد. بعد از يك سال مشخص شد كه در هر دو گونه، نهال هاي رشديافته در تيمار ۴، داراي بيشترين زنده ماني، رشد طولي ساقه، قطر يقه، شاخص بنيه نهال، وزن خشك ساقه، وزن خشك ريشه، وزن خشك كل و شاخص كيفيت نهال بود. همچنين همبستگي مثبت به نسبت قوي بين بيشتر عناصر تغذيه اي خاک با صفات زنده ماني، طول ساقه، قطر يقه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ريشه در هر دو گونه وجود داشت. در اغلب صفات مورد بررسي، کاج بروسيا پاسخ بهتري نسبت به کاج حلب نشان داد. نتايج تحقيق بيانگر اين است که تركيبات بيشتر مواد آلي خاك به دليل بهبود شرايط فيزيکي و تغذيه اي بستر كاشت، سبب افزايش توليد كمي و كيفي نهال ها شده اند.