مقاله اثر ترکيب درصد و نوع رزين فنولي بر خواص مکانيکي و شکل شناسي نانوکامپوزيت هاي رزين فنولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۲۲ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر ترکيب درصد و نوع رزين فنولي بر خواص مکانيکي و شکل شناسي نانوکامپوزيت هاي رزين فنولي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله رزين فنولي
مقاله نووالاک
مقاله رزول
مقاله نانو خاک رس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين پژوهش، نانوکامپوزيت برپايه رزين هاي فنولي (رزول و نووالاک) و نانو خاک رس تهيه شد. اثر نوع زمينه پليمري و ترکيب درصدهاي مختلف نانو خاک رس (Cloisite 30B) روي ساختار شکل شناسي و خواص مکانيکي نانو کامپوزيت مطالعه شده است. در اين بررسي از سه زمينه رزول، نووالاک و مخلوط رزول- نووالاک به همراه چهار ترکيب درصد (۰٫۵، ۱، ۲ و ۵) از کلويزيت ۳۰B استفاده شد. براي بررسي نوع ساختار لايه هاي سيليکاتي در زمينه پليمري از آزمون XRD بهره گرفته شد. الياف شيشه سوزني با آميزه هاي تهيه شده به روش لايه گذاري دستي آغشته سازي شدند و پخت زير فشار و دما انجام شد. نتايج XRD نشان مي دهد، درجه لايه لايه شدن نانوخاک رس در نانو کامپوزيت هاي بر پايه رزين رزول بيشتر از نووالاک است. اما، خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بر پايه نووالاک بيشتر است و با افزودن رزين نووالاک به رزول خواص مکانيکي افزايش مي يابد. آزمون هاي کشش و خمش نشان مي دهند، با افزايش نانو خاک رس (تا ۲درصد)، مدول و استحکام کششي نانو کامپوزيت ها حدود ۲۳ درصد افزايش مي يابد، ولي پس از آن روند افزايشي ندارد. نتايج آزمون ضربه نيز بيانگر آن است که خواص بهينه در ۲ درصد نانو خاک رس حاصل مي شود.